Varování - Bill Johnson a sbor Bethel Church

http://ziveslovo.blogspot.sk/2014/10/varovanie-bill-johnson-zbor-bethel.html

 
Opravdu chci aspoň chvíli doufat, že toto bude poslední článek tohoto typu. Někteří lidé si myslí, že se v takových věcech vyžívám. Ale já si upřímně přeji, aby se to všechno už ztratilo, abychom se mohli pohnout dál v 'skutečném' díle budování království.
 
Avšak Bill Johnson škodí Kristovu tělu na celém světě natolik, že prostě nemůžu mlčet.
Na Novém Zélandu (kde se v současné době nacházím), jednou ročně pořádá obrovskou konferenci s názvem "Manifest Presence". Je to téměř jistě největší a nejvlivnější křesťanská konference v celé zemi a stejně tak i v jiných zemích, jako je Velká Británie, Austrálie, Singapur a v mnoha dalších. Jeho vliv je obrovský.
 
Bill Johnson je velmi šarmantní muž. Zdůrazňuje také celou řadu věcí, s nimiž upřímně souhlasím, jako např. pouliční evangelizace s pomocí darů Ducha, proroctví a uzdravování na ulicích, atd. Ale problém je v tom, že podporuje a propaguje "pomazání" zcela totožné s tím, jaké podporuje i Todd Bentley. "Opilá sláva", ohnivý tunel, (svatý) smích, třes, zlatý-prach, "andělské mánie" - druh pomazání, který způsobil charismatickému hnutí v celém světě tolik škody - v mnoha případech ho zredukoval na šokující parodii toho, o čem to kdysi bývalo. Co by si pomysleli naši předchůdci o tom, čím se tito muži zabývají - duchovní opilost, "portály", "vizualizace", duchovní cestování, ohnivé tunely, andělské obrazce a podobně? (Přítomné všude v hnutí New Age, jen ne v Bibli).
 
Bill Johnson byl jedním z největších zastánců Lakelandské duchovní obnovy vedené Toddem Bentleyem. I po fiasku, ke kterému došlo, opět v roce 2011 veřejně podpořil službu Todda Bentley, ale Bill to všechno dělal s takovým pragmatickým šarmem a moudře znějícími slovy - "jak by mohlo jít o podvod?" Právě toto ho dělá takovým nebezpečným.
 
Jeho manželka Beni je spolupastorkou ve sboru Bét-el v Redding, ve státě Kalifornie. Je zajímavé, že ona je ještě otevřenější těm podivným věcem, kterými se zabývají. Dokonce píše na internetu, aby to lidé z celého světa viděli.
 
Například toto napsala 6. července tohoto roku ve svém blogu nazvaném "Život a prosperita" v příspěvku s názvem"Love Shack Time" (čas na vibrace lásky): "Svého času jsem Rayovi Hughesovi v jednom rozhovoru řekla o použití 528 Hertzovy ladičky jako prorocký nástroj. Někdo mi řekl, že tato ladička se nazývá ladičkou LÁSKY ... "   (Všimněte si prosím, že krystaly a ladičky se používají v New Age terapii a v žádném případě nemají nic společného s křesťanstvím).
 
Beni pokračovala: "Nedávno jsem vystoupila na jednom setkání a pomohla jsem si písní" Love Shack "od skupiny The B52 's. Vyzývala jsem lidi, aby měli více lásky. Tak moc se mi to líbilo."
 
Myslím, že už začínáme rozumět, v jakém podivném duchovním světě tito lidé žijí. Další Benin příspěvek na blogu z března 2009 o 'probouzení andělů' byl také velmi výmluvný:
 
"V posledních měsících, si tuto andělskou aktivitu stále více uvědomuji v našem království. Jedna z takových situací nastala, když jsme byli na modlitební cestě do Arizony ... Jednoho rána, když jsme stoupali vzhůru na Tehachapi Pass a pak dolů do Mohavské pouště, začala jsem pociťovat přítomnost andělů. Čím jsme byli blíž, tím byl ten pocit silnější. Viděla jsem je všude! .. Oznámila jsem skupině: "Musíme zastavit! Musíme někde zastavit ... "Za zatáčkou jsem řekla," Myslím, že tu probudíme nějaké anděly ... "
 
"Věděli jsme, že se musíme otočit, vyjít z karavanu a probudit anděly. Kéž bych vám uměla popsat tu energii a rychlost, s jakou Bůh působil. Vyskočili jsme z karavanu, zatroubila jsem na šofar, zazvonila zvonkem a zařvala" Budíček Budíček. "Vrátili jsme se do karavanu a odjeli pryč. Když jsme vyrazili, vypukl radostný smích! Byli jsme ohromeni rychlostí, s jakou se to všechno stalo. Hlava se nám kroutila z toho dobrodružství a andělské aktivity. Co se to právě stalo ?! Nebe se srazilo se zemí. huuu huuu !! "
 
"Od té doby jsem pociťovala silné nutkání probouzet anděly pro jejich použití v tomto království, zde na zemi. O tyto dva příběhy jsem se podělila i jinde a provedla jsem prorocký akt probouzení andělů: všem jsem kázala křičet" Budíček Budíček "! Vím, je to divné, ale velmi to funguje ... S jednou z našich dívek, která si Božích andělů užívá ... to pěkně zamává, když jsou nablízku ... "
 
Spojení, které zde Beni použila "Nebe se srazilo se Zemí" samozřejmě přímo souvisí s nejslavnějším učením Billa Johnsona na téma "Když nebe napadne Zemi". Když používají tento výraz, zjevně mají na mysli toto. Takže pokud se takříkajíc spustíme s jejich programem, i my můžeme dokola "probouzet anděly" a být jako zdrogovaní, když budou tito "andělé" nablízku.
 
Myslím, že je na místě zeptat se, jestli to všechno opravdu myslí vážně. Naneštěstí, odpověď zní "Ano." Pokud jste natolik oklamáni, že si myslíte, že "opilá sláva" a "ladičky" a být "jako zdrogovaný" je normální křesťanské chování, jste otevření čemukoliv. Tragédií je, že když se podíváme roky dozadu na vše, co tito lidé řekli a provedli, musíme dojít k závěru, že jeden z největších vůdců křesťanského světa (Bill Johnson) obývá jeden z nejbizarnějších kvazi-duchovních vesmírů, jaký si jen dokážeme představit a masově šíří toto lživé bláznovství v těle Kristově. Mohlo by se to zdát téměř "směšné", kdyby to nebylo tak vážné na způsob "New Age".
 
Jedna mladá dáma, Johanna, která byla mnoho měsíců studentkou v Billově Johnsonové škole v Betelu, mi napsala toto:
 
"V srpnu 2008 jsem se přestěhovala do Redding v Kalifornii, abych mohla navštěvovat školu nadpřirozené služby v Betelu. Absolvovala jsem ji v květnu 2009 ... Téměř ihned poté jsem začala pochybovat o bizarním chování, které tam tak velmi považují za normální.
 
"V Betelu je mnoho výroků, které se tam denně omílají ..." Bůh nám chce říci pouze hezké věci ",
"Není vyššího od Nejvyššího." Během školních setkání a bohoslužeb tam člověk zažil všechny druhy znepokojujícího chování (chaotické výkřiky, smích, atd). Když do školy přišel nějaký host, všichni studenti se nahrnuli dopředu, co nejblíže k němu. Učili nás, že už jen samotným 'prohlašováním nad sebou' můžeme přijmout pomazání, jaké jen chceme. Studenti se vyrojily na jeviště a přední část svatyně, aby na nich kazatel mohl položit ruce.
 
"Mezi hostujícími řečníky byli Bob Jones, Heidi Baker, Georgian, Winnie Banov, Randy Clark, John a Carol Arnottovci ... Měli jsme i pravidelná setkání s Billem Johnsonem, Beni Johnsonovou ... a dalšími pastory z Betelu. Opilé chování a pochybné učení u některých, ne-li všech těchto kazatelů bylo občas šokující. Mohu s jistotou říci, že v ani jednom kázání jsem nikdy neslyšela slovo "pokání".
 
"Pamatuji si, že když přišli Banovci, celé místo bylo naprostý chaos. Když se dotkli někoho, ten člověk sebou šíleně skloubit nebo se dokola potácel jako opilý. Banovci slouží lidem na celém světě takovým odpadem ... Jediné, co si z jejich úst pamatuji je, že mluvili o lásce, radosti, blaženosti, a novém víně.
 
"O andělech se mluvilo často. Vzpomínám si, že Beni Johnsonová skutečně cestovala karavanem napříč Arizonou a Novým Mexikem, aby probouzela andělů, kteří údajně spali. (Další běžnou frází bylo" Budíček Budíček "). Vždycky jsem slyšela lidi hovořit o svých setkáních s anděly ao své návštěvě nebe. Jedna mladá žena, kterou jsem znala, řekla, že viděla anděly všude, po celou dobu s nimi komunikovala a svým přátelům pomáhala dělat totéž ... z Boha se stává něco jako Santa Claus. Bez hlásání pravého evangelia , bez bázně před Hospodinem je člověk ztracen. "
 
A OPĚT ANDREW: Jak můžeš vidět ze všech těchto zpráv, služba Billa Johnsona je velmi podezřelá. Naneštěstí ten podvod není až tak "zjevný", jako u Todda Bentleyho. Lidé bývají okouzleni a myslí si, že Bill je "fajn". Charismatičtí vůdci z celého světa se hrnou na jeho setkání a otevřeně jeho učení podporují. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že je zdaleka mnohem nebezpečnější, než celé učení Todda Bentleyho. Bible říká, že v posledních dnech přijdou falešní proroci a "budou dělat divy a zázraky", aby svedli, pokud možno, "vyvolených." A co vidíme dnes? Praktiky a duchové New Age zaplavují církve.
 
A jsou to právě lidé jako Bill Johnson, kteří se stali "ideálními nástroji" této invaze. Prosím, přátelé, udržujte bezpečný kurz.
 
Autor: Andrew Strom
Překlad: Michal Čerevka

 

1 Timoteovi 4: 1-2
Ale Duch praví výslovně, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, kteří budou poslouchat bludných duchů a učení démonů, mluvících v pokrytství lež, mající žhavé poznamenané vlastní svědomí

Komentáře

Nikdo nekomentoval.
*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha

Poslední komentáře

CNW: Coutner

[CNW:Counter] Login:nejotazky
heslo:*****