Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2017/10/07 14:08]
standa
start [2017/10/07 14:09] (aktuální)
standa
Řádek 30: Řádek 30:
 {{:​stranky-o-tobikovi:​tobi-grafika.jpg?​200 |}} {{:​stranky-o-tobikovi:​tobi-grafika.jpg?​200 |}}
  
 +
 +----
 +
 +[[svedectvi|Svědectví]]
  
 ---- ----
Řádek 36: Řádek 40:
  
 [[http://​dadalovakucharka.cz/​cd-setkani/​]] - písničky [[http://​dadalovakucharka.cz/​cd-setkani/​]] - písničky
-[[svedectvi|Svědectví]]+
  
  
/www/doc/www.dadalovakucharka.cz/www/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2017/10/07 14:09 autor: standa