<HTML><HEAD><TITLE>Dadalova kuchaYka</TITLE><LINK REV=made HREF=mailto:juracermak@hotmail.com><META HTTP-EQUIV=Content-Type CONTENT="text/html; charset=Windows-1250"><META NAME=resource-type CONTENT=document><META NAME="distribution"CONTENT=local><META NAME=author CONTENT="Jura_ ermk"><META NAME=description CONTENT="Halsl - ryb polvka z Maarska"><style type="text/css"><!--.novyh{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:18pt;font-weight:bold;font-style:italic;color:#B9005C;text-align:left;}.novyh1{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:15pt;font-weight:bold;font-style:italic;color:#B9005C;text-align:left;}.novy{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:13pt;font-weight:bold;color:#B9005C;font-style:italic;}a{text-decoration:none}a:link{color:maroon}a:visited{color:green}a:hover{color:red;text-decoration:underline}body{font family:Times New Roman,Times,Serif;font-size:11pt;font color:black;background-image:none;background-color:#FDB4A2;text-align:justify;margin-top:20 px;margin-bottom:10px;margin-left:40px;margin-right:50px}--></style></HEAD><BODY><a name=nahore></a><span class=novyh>Halszl - maarsk ryb polvka</span><br> <i>(Z <a href="../narod/narodr002.html#madarska"target="_self">maarsk kuchyn</a>)</i><blockquote><small><b>Halszl (Halsl)</b> - je neskute n dobr ryb polvka a nedm na ni dopustit! Pro tuto tradi n a svtoznmou maarskou polvku jsou pr nejlepa kapYi z Balatonu. Myslm, ~e i ti naai, tYebonat kapYi, si s tmi balatonskmi v tto polvce nezadaj. Halszl nemus bt pYipravovna jen z kapra, ale jde obecn o ryb polvku uvaYenou z jakkoliv sladkovodn ryby, velmi asto i z nkolika druho tchto ryb sou asn (napY. nej astji kapYi, sumci a okoun Y n), polvka je pak aromati tja. Polvka m Yadu oblastnch variant. NapY. v oblasti Baja jsou do vvaru z ryb nakonec zavaYeny tstoviny (obvykle airok nudle nebo fl ky). Nej astji se vaak ryb polvka podv s blm pe ivem</small></blockquote><img src="halaszle021.jpg"border="2"align="left"hspace="13"alt="Hlaszl - ryb polvka"> <span class=novy>Suroviny:</span><li>1 vta cel kapr nebo ryba jinho druhu i sms sladkovodnch ryb<li>1-2 l~i ky sladk papriky<li>2 velk cibule<li>tuk<li>sol a pepY</li><br><br><span class=novy>Postup pYpravy:</span><li>PYivedeme k varu vodu, pYidme jemn pokrjenou cibuli a nechme vaYit minimln 10 a~ 15 minut, aby se cibule pln rozvaYila.<li>Kdy~ je cibule rozvaYen, pYisypeme do hrnce sladkou papriku.<li><i>Poznmka:</i> Zvlatnost je, ~e papriku s masem nerestujeme, jak bychom o ekvali u maarskho pokrmu; Tak nepou~ijeme jin koYen, aby polvce zostala jemn a typick chue po paprice, kterou nedoclime pokud pou~ijeme jeat jin koYen.<li>Do vvaru vlo~me vaechno ostatn co nepou~ijeme na filety: hlavu a odYezky rybho masa.<li>Tyto ryb kousky opt vaYme a~ do plnho rozvaYen - nejmn vaak 1/2 hodiny.<li>Vvar procedme cednkem.<li>Maso z ryby mezitm naYe~eme na prou~ky - filtka.<li>Osolme, opepYme a dme <i>zvlae</i> upct na plech.<li>Zvlae tak uvaYme jikry nebo ml  a ty vkldme do hotov polvky a~ pYed podvnm.<li>PYi podvn polo~me do talYe tak ope en filtka vcelku (!) a zalijeme je procezenm rybm vvarem.<br> <a href=#nahore><small><b>nahoru</b></small></a><br><a href="polh.html"target=_top><small><b>ZPT do kapitoly</b></small></a><center><a href="../index.html"target=_top><h5>HOME</h5></a></center> <A HREF="http://counter.cnw.cz/" TARGET=_parent><IMG SRC="http://counter.cnw.cz/invisible.cgi?juracermak&on" ALT="[CNW:Counter]" BORDER=0></A> </BODY></HTML>