Příloha Dadalovy kuchařky

Edouard de Pomian: Radio Cuisine
(Ukázky z knihy "Veselé umění kuchařské", přeložil Dr. Ivo Suchánek, 1937)

POVINNOSTI HOSTITELE

Je daleko snažší přijmout pozvání na večeři než přijímat hosty ve svém domě. Přijmout pozvání na večeři je příjemné nebo nikoli, ale víc než špatnou hodinku nás to nemůže stát. Naopak, pozveme-li do svého domu příbuzného nebo přátele, anebo tak zvané "známé", to už je velice složitý případ. Musíme totiž podle Brillant-Savarinova hesla starat se o jejich blaho po celou dobu, po kterou budou pod naší střechou. Ale toto blaho hostí je věc úžasně složitá. Závisí to na hostu samém, na jeho náladě, na jeho zdraví, na jeho obchodech, na jeho sympatiích, na povaze jeho ženy, na jeho dobrém vychování, na jeho chuti, na náklonnosti, kterou pociťuje ke své sousedce, na jeho smyslu pro umění, na jeho zlomyslnosti, na jeho dobráctví atd. Leč podle mého názoru, nesmíme se tím příliš trápit, protože by pak problém mít hosty na večeři stal neřešitelným.
Především nezapomeňte, že existují tři druhy hostí:
1. které máme rádi;
2. s nimiž se stýkáme;
3. které nesnášíme.

V těchto třech velmi odlišných případech nutně připravíme buď skvělou večeři, nebo banální jídlo, nebo vůbec nic, protože všechno dáme přinést z "restaurace naproti". Připravit večeři pro přátele, to znamená položit na pekáč všechnu svou lásku, všechnu svou příchylnost, všechnu svou dobrou vůli, všechny své úspory, všechno své veselí a radost a čekat, až se to všechno po třech hodinách vaření pod pokličkou rozvoní parami štěstí. Připravit večeři pro "známé", to znamená jen trochu ohromit, to znamená přichystat večeři, která se oplácí. Jak hrozné slovo! Pokud jde o mne, já jsem ještě nikdy žádnou večeři neoplatil. Ti kteří mně zvou, jsou bohatší než já; našli by proto málo přepychu u mého stolu, a protože nejsou pozváni nepřicházejí. Ti které zvu, mají rádi mé prosté ragoût. Proto mně nic neoplácejí, nebo raději přijdou ochutnat ještě jednou. Připravit večeři pro ty, které sotva snášíme, znamená udělat tak zvanou mondénní recepci. Ať ji uděláme sebe lépe, vždy nás budou kritizovat. Proto je lépe dát přinést banální dîner, které připravil restauratér na objednávku. Tak aspoň budou kritizovat jeho. Když jsme si to uvědomili, začněme!

K dobré večeři nesmí být u stolu více jak osm lidí. Je nutno připravit jen jedno dobré jídlo. Před a po tomto jídle podáváme jen něco malého. Pak kus sýra a trochu cukroví. Pak ovoce a dobrou kávu a domácí pálenku. Aby večeře byla dobrá, musí hostitel pociťovat vnitřní nepopsatelnou radost po celý týden jenž předchází tuto večeři. Musí čekat s netrpělivostí na den události. Musí stále přemýšlet po všechny dny, co by mohl nejlepšího udělat, i když to nejlepší má být jen vařené hovězí. Nevím, co takový hostitel dá svým hostům, ale jsem si jist, že to bude dobré, protože žil v radosti po celý týden. Tutéž radost bude pak pociťovat ještě týden po večeři; tak bude totiž šťasten, že způsobil radost svým hostům.
Večeře pro "známé" je skoro vždycky večeře banální. Je však nutno se o takovou večeři přece jen starat, protože mezi pozvanými je někdo, kdo stojí za péči a starost. Kdo ví, zda hostitel nemá v něm budoucího přítele? Přes to je však taková večeře vždy všelijaká, protože nelze nikdy uspokojit těch, jež neznáme. Menu je proto rozmanité; jídla nebudou ani příliš fádní, ani příliš kořeněná, ani příliš barvitá, ani příliš klasická, ani příliš exotická. Je nutno aby pozvaní mohli o nich mluvit tak, jako mluví o filmu, který je v módě a na nějž je nutno si zamluvit lístky čtrnáct dní předem. Nebohý hostiteli já vás lituji!

Třetí kategorie: mondénní dîner. Ujišťuji vás, že takový den mezi jedenáctou a dvanáctou telefon jen řinčí. Hostitel je ještě v posteli a proklíná slečny z centrály, které ho přerušily právě při objednávce mezi humrem "à la Thermidor" a kuřetem "à la Demidoff". Obsazeno! Mám pech! Jistě tu zatracenou večeři neseženu zavčas!
Což ovšem nevadí, aby téhož večera hostitel při příchodu svých hostí neřekl s úsměvem: "To je od vás moc milé, že jste mohli přijít . . . Ukažte, já vám pomohu z kožichu, milostivá paní".
nahoru
ZPĚT do "Radio Cuisin"
HOME

[CNW:Counter]