Příloha Dadalovy kuchařky

Edouard de Pomian: Radio Cuisine
(Ukázky z knihy "Veselé umění kuchařské", přeložil Dr. Ivo Suchánek, 1937)

POVINNOSTI HOSTA

Když jsem byl mlád, vždy jsem říkával a později jsem to opakoval, že se nikdy nemá odmítnout pozvání na oběd nebo na večeři, protože člověk nikdy neví, co bude mít příštího dne k jídlu. Proto jsem se octl, stejně jako stoupenci mého hesla, velmi často u cizího stolu. Jakmile se posadíme ke stolu, po boku svých sousedek, jsme trýznění třemi naprosto odlišnými pocity: starostí o zdraví, očekáváním blaha, jež si od jídla slibujeme, a snahou dobře se zachovat. Má stará zkušenost mně dává právo, abych poradil mladým gastronomům, jak se mají u stolu chovat.

Především nedělejte si zbytečných ilusí o jídle, abyste pak nakonec neměli zlost, což rozhodně škodí zažívání. Proto den před tím odhadněte svého hostitele podle jeho pravé hodnoty. Je to cynické, ale vypočítejte si, čeho se od něho můžete nadít. Jestliže vaří sám nebo jestli má výbornou kuchařku – pak tedy jídlo, jež předchází obřad, budiž velmi lehké nebo raději vůbec žádné! Naopak, jestliže přijmeme jen ze zásady pozvání na večeři ke kuchařskému analfabetovi, dobře se naobědvejte, ba dokonce než k němu jdete, vypijte sklenku něčeho a pojezte trochu studeného předkrmu; tak aspoň přijdete ke stolu, se správnou přítěží v žaludku a vyhnete se hltavému hladu, který je tak výtečný, máte-li před sebou dobré jídlo, a který je nebezpečný před pokrmem podezřelým.
Jakmile vkročíte do předsíně, nedopusťte se už žádného společenského přestupku! Jestliže jste v přepychovém domě, nechte nedbale sklouznout převlečník do rukou služebné, svlecte rukavice a vstupte do salonu! Jestliže jste v domě skromnějším, paní domu se objeví sama v předsíni. Tohle je už sympatičtější. V takovém případě mějte odvahu vyslovit svůj názor, a jestliže dveřmi kuchyně proniká dobrá vůně pečeně, zavětřete, hluboce vdechněte a hlasitě se zaradujte před vítající paní domu. Kdyby pozvání bylo spíše slavnostní než gastronomické, bylo by nesprávné si tak počínat a to víte právě tak dobře jako já; neboť je neslušné mluvit o tom co se jí, a ještě neslušnější o tom, co je cítit v předsíni.

Posadíte se ke stolu. Co děláte s ubrouskem? Já strčím klidně jeho cíp mezi krk a límeček. To záleží na názoru. Můj názor ostatně sdílí málokdo. Domnívám se, že chvíle, kdy si připravujeme ubrousek, je jedna z blahých chvil u stolu - čekáme totiž. Čekáme na polévku – nebo na ni nečekáme, protože je již nalita v talířích. Pak je ovšem studená … tedy nestojí za nic. Jestliže polévka je pěkně teplá a jestliže dobře voní, pochvalte ji před paní domu . . . Ale nedávejte si ji znovu! Naplnili byste si žaludek. Pamatujte na pokračování! To, co přijde pak, můžete mít rádi, ale také nemusíte. Je nutno umět určit míru nebo aspoň zachovat dobré zdání.
Ať jsou vaši sousede jacíkoliv, uvědomte si, že jste přišli jíst. Proto se plně soustřeďte na tuto vážnou činnost, ale dejte pozor. Často zítřky po takové večeři a po neklidné noci bývají nepříjemné. Proto se naučte u stolu dobře počínat. Především málo pijte! Víno není pro labužníka nápoj. Je to podivuhodné koření, jestli-že je hostitel dovedl vhodně s jídlem sdružit . . .

Co vyprávíte své sousedce, svým sousedkám? Je velkým uměním, aby jste nezanedbávali ani jednu ani druhou. Leč to je těžké. Většinou se mluví vpravo i vlevo; ale jakmile ta méně příjemná z obou začne rozhovor se svým druhým sousedem . . . necháme mu ji a staneme se jednostrannými. Mluvte nejdříve o tom, co máte na talířích! A máte námět, jako by jste jej našli. Tento námět vás povzbuzuje k vyprávění vzpomínek z cest a anekdot. Podle temperamentu vaší sousedky se anekdoty přesouvají na odlišná pole. Dejte pozor na opojení z vína; to bývá velmi nebezpečné. Vzpomínáte na skvělé řádky, které napsal Brillat–Savarin? "Po vydatném obědě lékař políbil svými tlustými rty Augustinovu podobiznu Mme de Récamier a kapitán se odvážil na poprsí sestřenky, vytesané sochařem Chinardem z bílého mramoru, takových hmatů, že jej pak za to profesor zbil". Znejte proto svou míru v rozhovoru se svou sousedkou, jinak by vás zbila. Buďte proto velmi zdrženliví.
Řiďte se mými pokyny a strávíte u stolu šťastnou hodinku. Prožijete tak všechny radosti, všechny opojení a udržíte si chuť pro nové radosti u jiného stolu.
nahoru
ZPĚT do "Radio Cuisin"
HOME

[CNW:Counter]