Příloha Dadalovy kuchařky

Edouard de Pomian: Radio Cuisine
(Ukázky z knihy "Veselé umění kuchařské", přeložil Dr. Ivo Suchánek, 1937)

O POSTU

Všelijak se dají posuzovat náboženská přikázání týkající se postu nebo zákazu jíst jen některá jídla. O jednom posuzování a úvaze nebudu příliš mluvit, protože ji respektuji. Ta úvaha totiž tvrdí: nemá se jíst maso v pátek, protože se prostě nesmí jíst. Místo masa se dá jíst ryba. tak to nařizuje církev. Nicméně respektujíce zákon můžeme se pokusit hledat původ nebo se aspoň pokusit vysvětlit příčiny a důsledky těchto předpisů.
Podle Salomona Reinacha (1858, francouzský archeolog, kustod v Louvre, hlavní dílo Kultus, mythus a náboženství o 5 svazcích), který se už tolik napsal o různých náboženstvích, zákazy některých jídel mají svůj původ v tabuismu a totemismu. Ve starých náboženstvích byla některá zvířata posvátná; byla tabu, používáme-li termínu z Polynésie, nebo totem, používáme-li názvosloví severoamerických divochů. Mezi posvátnými zvířaty citujeme: "ibise, krokodýla a apise u Egypťanů.
Náboženství chránila tato zvířata před nožem řezníkovým. Nejedla se.
Salomon reinach soudí, že zákaz jíst maso v pátek platící pro křesťany a zákaz jíst vepřové platící pro židy jsou zbytky egyptského tabuismu. Leč lze ještě jinak vysvětlovat zákaz jíst některé jídla v tu či onu dobu roční nebo v tom či onom podnebí. Některá tato přikázání náboženská se dají přirovnat k zákonům hygieny.
Jistě měl Mojžíš pravdu, když zakázal židům jíst vepřové, které je na východě často tak nedobré. a když jim rozkázal, že si musí mýt ruce po každém jídle. Je nutno také spatřovat zákony hygieny v křesťanských obyčejích jako při postu nebo při zákazu jíst maso v pátek? Čeho chtěli velcí zákonodárci dosáhnout dávajíce tyto zákony? To je obtížné říci. Se vší určitostí však lze říci, že všechny tyto předpisy se skvěle shodují s vědeckou zdravovědou, jak ji dnes chápeme. Proto jednou týdně nejezte maso!
Při každé změně ročního období jezte zeleninu a nejezte maso. Na konci zimy nejezte také maso, protože jste se před tím živili vadně, neboť půda skoro nic nového nerodila.
Takto se dají přeložit do vědecké řeči náboženské předpisy.
Ale proč se všechny zákazy točí kolem masa? je snad škodlivé? Ano a ne. Maso je totiž pro svá buněčná jádra zdrojem jedovatých látek, neboť tato jádra obsahují látky, jimž se říká nukleo-proteidy, jejichž zplodiny jsou škodlivé. Ryba proti tomu má těchto škodlivých látek méně a látek užitečných, bílkovin a dusíkatých látek má stejné množství. Protože vám tedy i náboženství i hygiena radí, abyste často jedli ryby, radíme vám upřímně, řiďte se tímto dvojím přikázáním.
nahoru
ZPĚT do "Radio Cuisin"
HOME

[CNW:Counter]