<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"><html><HEAD><meta http-equiv="Content-Language" content="cs" /><TITLE>DADALOVA SLADK KUCHAXKA</TITLE><LINK REV="made" HREF="mailto:juracermak@hotmail.com"><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"><META NAME="Resource-Type" CONTENT="document"><META NAME="distribution" CONTENT="local"><META NAME="author" CONTENT="Jura_ ermk"> <META NAME="description" CONTENT="Tiramis M.D. Klmy"><META NAME="keywords" CONTENT="tiramisu,italsk desert,dadalova_kuchaYka"><style type="text/css"><!--.novyh {font-family:Verdana,Arial, Arial CE, Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size: 16pt;font-weight:bold;font-style:normal; color: #B9005C; text-align:left;}.novy1 {font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size: 10pt;font-weight:bold; color:#B9005C;font-style:normal;}.novy2 {font-family:Verdana,Arial,Arial CE,Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size:8;font-weight:normal;color:black;font-style:italic;}a {text-decoration: none}a:link {color: brown}a:visited {color: green}a:hover {color: red; text-decoration: underline}body {font-family: Verdana,Arial, Arial CE, Helvetica, Helvetica CE, Sans-serif; font-size: 10pt; font color: black; background-image:none; background-color:#D3FEDA;text-align:justify; margin-top:30px;margin-bottom:10px;margin-left:40px;margin-right:50px}--></style></HEAD><BODY><a name="nahore"></a><span class="novyh">Tiramis podle M. D. Klmy</span><br><small>(Michael Dobromil Klma: "Nov italsk kuchyn", str.226, vydalo Grada Publishing, Praha, 1998)</small><blockquote><small><b><a href="../../lexi/lexirM.html#mascarpone">Mascarpone</b></a> - je italsk erstv smetanov krmov sr, kter je dnes asto k dostn ve vaech supermarketech, nebo jej nahradme nktermi naaimi smetanovmi sry (napY. lu ina, Blanice aj.), . . . kdy~ u~ teda nen zbyt, ale originl to nebude.<a href="../../lexi/lexirP.html#pandi"><b>"Pan di Spagna"<a></b> neboli <b>"`panlsk chlb"</b> - je originln piakot pYipravovan v zemi povodu pro "Tiramisu". Nen to ~dn chlb, ale velmi jemn piakot, kter se v Itlii pou~v nejen pro tento dezert, ale i pro jin mou nky. Je znm v Itlii od dob, kdy jeat v Neapoli vldli apanlat Bourbouni. Michael D. Klma - autor tohoto receptu emigroval do USA, kde se vnoval sv povodn profesi kuchaYe a anka. Byl konzultant Yady svtoznmch restaurac, v etn italskch. V aedestch letech vydal uvedenou italskou kuchaYku poprve a byla ihned beznadjn vyprodna. Obnoven a rozaYen vydn ji~ doplnn o poznatky modern gastronomie, doplnn kuchaYskm slovnkem italskch pojmo a surovin vyalo chvlabohu optovn v roce 1999. Dle v r. 2001 vydal knihu "Nov mexick kuchyn" pozdji i nskou kuchaYku.</small></blockquote><span class="novy1">Suroviny:</span><li>225 g sra mascarpone<li>3 ks ~loutko<li>3 l~ce krystalovho cukru<li>1/3 alku likru "Amaretto" nebo brandy<li>1/3 alku marsaly (sladk sicilsk vno z Trapani)<li>1/4 alku siln kvy<li>1 alek aleha ky<li>tuh snh ze 3 blko<li>kakao na posypn<li>1 balen cukrYskch piakoto (svtl piakoty tzv."ladyfingers")<li>kakaov praek - dle potYeby<br><i>Suroviny na piakot "Pan di Spagna"</i><li>5 ks rozalehanch ~loutko<li>5 ks blko<li>1 alek cukru krupice<li>3/4 alku hladk mouky<li>1/2 alku bramborov akrob<li>strouhan citrnov kora<li>1 l~i ka vanilky<li>apetka soli<br><br><span class="novy1">Postup pYpravy:</span><br>NejdYve pYipravme ~loutkovou pnu- <i>zabaglione</i>:<li>V kotlku ualehme na <i>vodn lzni</i> a v dostate n velkm kotlku ~loutky s cukrem.<li>Po pYidn cukru sms alehme a~ do zpnn. <li>Za stlho mchn pak do ji~ hust vaje n pny pYidme dezertn vno (marsalu), sundme z ohn a nechme vychladnout.<li>Ke zmk en sru mascarpone pYidme k nmu aleha ku a opatrn promchme.<li>Potom do ji~ vychladl ~loutkov pny (zabaglione) pYimchme tuh snh z blko a tuto sms pYidme ke aleha ce se srem mascarpone.<li>Dlouhou nebo kulatou sklennou formu vylo~me polovinou cukrYskch piakoto nebo upe enm piakotem nazvanm v Itlii <i>"Pan di Spagna"</i> ("`panlsk chlb").<li>Vrstvu piakotu pokapeme kvovm odvarem smchanm s likrem "Amareto" nebo brandy.<li>Nahoru na vrstvu piakoto rozlijeme polovinu smsi s mascarpone, pYpadn jeat postup opakujeme tak, abychom vaak v~dy skon ili vrstvou srovho krmu.<li>Povrch posypeme kakaem a pYpadn jej jeat hezky ozdobme.<br><a name="piskot"><br></a><span class="novy1">PYprava piakotu "Pan di Spagna"</span><li>Troubu pYedehYejeme na 180 C.<li>Z blko ualehme snh a dme stranou.<li>Do kotlku pYidme rozalehan ~loutky, cukr a alehme, a~ maj citrnovou barvu, nemlo by to trvat dle n~ asi tak 5 minut<li>Zvolna pYimchme mouku prosetou spolu se akrobem a nakonec opatrn vmchme ualehan blky, vanilku a citrnovou koru.<li>Kulatou dortovou formu o promru 22 a~ 25 cm vyma~eme mslem, pYpadn vylo~me pergamenem a dovnitY nalijeme tsto a uhladme je.<li>Pe eme v pYedehYt troub 30 a~ 40 minut, nebo a~ piakot vysko  a je ji~ ponkud pevn, kdy~ ho prsty lehce zm kneme.<li>Upe en piakot uvolnme z okrajo formy a obrtme na talY nebo na drtnou podlo~ku.<li> Pokud jsme pou~ili papr, sundme ho a piakot obrtme a pYed pou~itm nechme piakot aspoH 4 hodiny vychladnout.<br><br> <a href="#nahore"><small><b>nahoru</b></small></a><br><a href="ovodezh.html"target="_top"><small><small><b>ZPT do kapitoly</b></small></a><br><a href="../../hypsladkuch/hypsladh.html"target="_top"><small><b>ZPT do SLADK KUCHAXKY</b></small></a><center><a href="../../index.html"target="_top"><h5>HOME</h5></a></center><A HREF="http://counter.cnw.cz/" TARGET=_parent><IMG SRC="http://counter.cnw.cz/invisible.cgi?juracermak&on" ALT="[CNW:Counter]" BORDER=0></A></BODY></HTML>